איך האמונה מסייעת להיחלץ ממשבר?

השיעור היומי – איך האמונה מסייעת להיחלץ ממשבר?
השיעור בחסות מדרשת "אורות תחיה מודיעין" ולע"נ מעלה רויזא בת מרדכי לייב ורוסיא.