בוקר לימוד מיוחד בזום לאורו ודרכו של מו"ר

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

יום ראשון | י"ט טבת (31/12) | 08:45-13:00
פתוח לגברים ולנשים | בזום | עלות סמלית 10 ש"ח

תכנית מיוחדת במינה לאורו ולזכרו
מרצים-09

09:00
הרב ערן טמיר

engekman

09:30
הרב ליאור אנגלמן

הרב קשתיאל מוקטן

10:00
הרב אליעזר קשתיאל

10:30
סרטון של הרב אלישע וישליצקי

11:00
הרב ליאור לביא

הרב גבי קדוש לפלאייר

12:00
הרב גבי קדוש

תכנית מיוחדת במינה לאורו ולזכרו

08:50 הרב ערן טמיר

09:30 הרב ליאור אנגלמן

10:00 הרב אליעזר קשתיאל

10:30 הפסקה

11:30 הרב בנימין סופר

12:10 הרב ליאור לביא