... ...

היו שותפים! מצוות פדיון כפרות

מוזמנים לחזק את אור התורה
ולתרום למדרשת "אורות תחיה", לבית המדרש "תכלת אלישע"
ולקרן יששכר וזבולון של המדרשה, שמאפשרת לנשים שאין ידן משגת, להצטרף ללימוד ללא תשלום, ולקבל חיזוק בימים קשים.

תרומה מאובטחת
מוגדר הלכתית כמצוות פדיון כפרות
התרומה מוכרת לפי סעיף 46

קבלה תישלח אליכם במייל לאחר התרומה.
כמו כן, תוכלו להקדיש את התרומה לרפואה, ברכה, לעילוי נשמה ועוד. ניתן לציין זאת בהודעה לוואטסאפ שיופיע בעמוד התודה לאחר התרומה.